HISTORIA/DIKTER      
HISTORIA      
Allardt Anders - Borgå sockens historia I II Söderström 1925 3(40)
Bergström C. ABR. - Fartygsmaskiner III Norstedt 1931 4(15)
Billeskov Jansen F.J., Rinman Sven - Litteraturens världshistoria 6 Förromantiken Norstedt 1972 3(10)
Björk Kaj - Vägen till Indokina Atlas 2003 5(12)
Bladh Gabriel (red.) - Svenskt i Finland-Finskt i Sverige I (Dialog och särart Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid)  Svenska lit.säll. i Finland 2005 5(10)
Blair Clair - Hitlers ubåtskrig 2 (1940-1941) H&H 2004 5(8)
Bonniers Historiska Atlas Bonnier 2000 5(10)
Dahl Gunnar - Tiberius Kejsare mot sin vilja Historiska Media 2005 5(10)
Dahlberg Julia & Mickwitz - Handel, havet och nationen (släkten Donner i Finland 1690-1945) SLS 2014 5(20)
Dahlberg Rasmus - Det avgörande ögonblicket (historiens öppna situationer) Dialogos 2005 5(8)
Dahlström Britt - Berömda böcker (en litterär uppslagsbok, innehåller över 700 verk) DN 2002 5(12)
Enberg Sture - I krig och fred, Veterangenerationens dubbla kamp Sahlgrens 2005 4(10)
Ellenberg Bengt - Satirer (Juvenalis) (Klassikerserie) W&W 2004 5(12)
Everitt Antony - Augustus, Roms förste kejsare Prisma 2007 5(12)
Fant Kenne - Alfred Bernhard Nobel, en biografi Norstedts 2004 5(12)
Finland - Land, Folk, Rike (Suomi - Maa, Kansa, Valtakunta. Otava) Schildts 1923 5(100)
Finlands svenska folkdiktning V, 3. Sångerlekar (Utgivare Otto Andersson) (häftad, ouppskuren) Svensk.lit.sällsk. 1967 4(50)
Finlands svenska folkdiktning VI, Folkdans A1 äldre dansmelodier (Utgivare Otto Andersson) (häftad, ouppskuren)  Svensk.lit.sällsk. 1963 4(50)
Finlands svenska folkdiktning VIII, Lekar och spel (Utgivare V. E Wessman) (häftad, ouppskuren) Svensk.lit.sällsk. 1962 4(50)
Fogelström Per Anders - Mina drömmars stad 1860-1880 Bonniers 1996 5(8)
Fogelström Per Anders - Vita bergens hem 1821-1860 Bonniers 2004 5(8)
Focus - Konsten II Almqvist & Wiksell 1971 5(10)
Frenckell Ester-Margaret von - ABC för teaterpubliken (häftad) Söderströms 1972 5(40)
Frängsmyr Tore - Svensk idéhistoria, bildning och vetenskat I ja II (1000-1809, 1809-2000) Natur och kultur 2000 5(20)
Gibbon Edward - Romerska rikets nedgång och fall 1-2 Forum 1999 5(20)
Goldensohn Leon - Nürnbergsrättegången (samtal med vittnen och anklagade) Fahrenheit 2005 5(10)
Goldsworthy Adrian - Caesar (en Biografi) Historiska Media 2007 5(10)
Goldsworthy Adrian - Kejsare och generaler männen bakom Roms framgångar Historiska Media 2006 5(10)
G. Mannerheim, minnen - Del I 1882-1930, del II 1931-1947 Schildts 1952 5(20)
Gravs  Robert - Jag, Claudius Tiden 1990 5(7)
Gripenberg Bertel - Boken om Gallen-Kallela (häftad) Schildts 1932 4(50)
Gullers KW & Nycop CA - Våra beredskapsår 1939-1945 Bra Böcker 1975 5(7)
Gunnarsson Gunnar - Norstedts uppslagsbok (Femte upplagan) Norstedts 1952 4(20)
Gustaf von Platen - 1939 en rapport från året då Europa sattes i brand Svenska Dagb. 1989 3(3)
Gööck Roland - Som en saga (ett panorama genom tid och rum över världens stora sevärdigheter) Bra Böcker AB 1972 5(10)
Hamblyn Richard - Molnens idéhistoria (hur skyarna fick sina namn) Fahrenheit 2004 5(12)
Harrison Dick - Jarlens sekel  (en berättelse om 1200-talets Sverige) Ordfront 2002 5(10)
Hedström Gustaf - Lärokurs i Linealritning Söderströms 1899 3(10)
Heikel Yngvar - På fordningsresor i svenskbygden. Brage Årsskrift 1974-1986 (häftad) Brage 1986 4(12)
Henrikson Alf - Antikens historia I-II Bonniers 2003 5(14)
Henrikson Alf - Biblisk historia Bonniers 2005 5(14)
Henrikson Alf - Kinesisk historia Bonniers 2005 5(14)
Henrikson Alf - Svensk historia Bonniers 2004 5(25)
Hirn Yrjö - Runeberg och hans värld Schilds 1937 5(10)
Historiska och litteraturhistoriska studier 87 (red. Herzberg Fredrik) (häftad) SLS 2012 5(12)
Historiska och litteraturhistoriska studier 89 (red. Thylin-Klaus Jennica) (häftad) SLS 2014 5(12)
Historiska och litteraturhistoriska studier 90 (red. Thylin-Klaus Jennica) (häftad) SLS 2015 5(12)
Historiska och litteraturhistoriska studier 91 (red. Thylin-Klaus Jennica) (häftad) SLS 2016 5(12)
Historiska och litteraturhistoriska studier 92 (red. Biström Anna) (häftad) SLS 2017 5(12)
Holland Tom - Rubicon (den Romerska republikens uppgång och fall) Leopard 2004 5(12)
Hägg Göran - Den svenska litteraturhistorien W&W 2004 5(15)
Hägg Göran - Världens litteraturhistoria W&W 2004 5(15)
Jägerskiöld Stig - Marskalken av Finland (Gustaf Mannerheim 1941-1944) Schildts 1979 5(10)
Koffman Vladimir - Yamato & Musashi (Världens största slagskepp) Svenskt mil.his.bib. 2007 5(10)
Kurlansky Mark - Salt (en världshistoria) (häftat) Ordfront 2004 5(7)
Kustbygd och centralmakt 1560-1721 (Red. Nils Erik Villstrand) Svenska litt.sällsk. 1987 4(12)
Lagerström Ingemar - Kejsarhistorier (Historia Augusta) (Klassikerserie) W&W 2005 5(12)
Landen Leif - Gustaf III, en biografi W&W 2004 5(10)
Lesley&Adkins Roy - Egyptens nycklar, jakten på Hieroglyfernas gåta W&W 2002 5(12)
Lindström Henrik och Fredrik - Svitjords undergång och Sveriges födelse (årets bok om Svensk historia 2006) Bonniers 2007 5(15)
Linnér Sture - Från Alexander till Augustus (en glanstid i antikens kultur) Norstedts 2007 5(10)
Linnér Sture - Xenofon Ledarskap (Klassikerserien) W&W 2004 5(12)
Lundberg Björn m. fl. - Världens historia i årtal (från 1500 till i dag) Historiska Media 2008 5(10)
Lönnfors Per-Erik - Mannerheimvägen 18 (om Hufvudstadsbladet samt Konstsamfundet) (häftad) Söderströms 1986 4(7)
Man John - Alfa Beta, hur alfabetet uppstod och utvecklades Forum 2000 5(8)
Martinson Harry - Resor utan mål Kap farväl! Bonniers 1932 5(5)
Meinander Henrik - Finlands historia (Linjer strukturer vändpunkter) Söderströms 2007 5(8)
Mattsson-Eklund Benita - Alla tiders Åland, från istid till EU-inträde Ålands landskaps. 2000 4(10)
Möller-Sibelius Anna - Bertel Gripenbergs lyrik (Roll, retorik och modernitet) (häftad) SLS 2015 5(15)
Nilsson Eva, Staffans Lotta - Afrika på bordet Empati 2012 5(12)
Nordenskjöld Otto (red.) - Länder och folk i ord och bild (Första delen) Schildts 1927 5(8)
Nordenskjöld Otto (red.) - Länder och folk i ord och bild (Andra delen) Schildts 1928 5(8)
Olausson Michael - Birkas krigare Ark.fors.St.Uni 2001 5(7)
Papandreou Margaret - Mardröm i Aten Tidens förlag 1971 4(5)
Pernåbor i fosterlandets försvar 1939-1945 Pernå krigsv. 1991 5(5)
Petersen Kai - När hände vad? (världshistorisk uppslagsbok 1500-2002) Forum 2003 5(10)
Pohjanpalo Jorma - Finland som sjöfartsnation Nylands tryckeri 1968 4(9)
Selén Göran - Borgå socken genom tiderna I II Borgp lk. 1996 4(40)
Seth Carl Magnus von - Järnmuren (marskalken som motsatte sig Napoleon) Bra böcker 1983 5(5)
Söderströms - Vår Atlas (kartor) Söderströms 1986 5(7)
Tamelander Michael - Slagskeppet Tirpitz Kampen om norra ishavet Norstedts 2006 5(10)
Tamelander Michael - Waterloo Belgien 1915 Norstedts 2008 5(15)
Wallin Georg August - Skrifter 3 Kairo och resan till övre Egypten 1844-1845 SLS 2012 5(18)
Wallin Georg August - Dolce far niente in Arabia (Georg August Wallin and his travels in the 1840s (häftad) SLS 2014 5(10)
Wassholm Johanna - Svenskt, Finskt och Ryskt Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808-1835 (häftad) SLS 2014 5(15)
Wikander Ola - I döda språks sällskap (en bok om väldigt gamla språk). W&W 2006 5(10)
Wikander Ola - Enuma elish (klassikerserien) W&W 2005 5(12)
Wiklund Henry - Uppdraget som växte Historien on Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital SLS 2015 5(20)
Villstrand Nils Erik - Furstar och folk i Åbo 1812 SLS 2012 5(15)
Vogel-Jørgensen - Världen sedan 1914 (förra delen) Schildts 1939 5(20)
Zetterholm Tore - De främmande djävlarna (dokument från sk. Boxarupproret i Kina) Bra böcker 1977 4(5)
Ådahl Björn - Annorlunda, eller hur? Nägra östasiatiska röster (häftad) Apsara 2012 5(10)
Åmodt Ola - Roma (Legender&merkverdigheter) (Norsk) Fritt Förlag 2006 5(10)
Öhquist Harald - Vinterkriget 1939-40 ur min synvinkel Söderström 1949 4(30)
Önnefors Alf - Tacitus Germania (Klassikerserie) W&W 2005 5(12)
Örn Torsten - Varför diplomati? (ett kulturhistoriskt perspektiv) W&W 2002 5(8)
DIKTER      
Alftan Robert - Nollpunter tyngdpunter (häftad, ouppskuren) Söderströms 1966 5(6)
Alftan Robert - Vida gavlar (häftad, ouppskuren) Söderströms 1968 5(8)
Andersson Claes - Bli, tillsammans (häftad) Bonniers 1970 5(10)
Ara Agneta - Hästens hjärta (häftad) Söderströms 1979 5(7)
Carpelan Bo - Tuomas Anhava, Dikter (i urval och tolkning av Bo Carpelan) (häftad) (numrerad: 94 av 500) Schildts 1988 5 (15)
Gulin Åke - Jolly Roger (häftad, ouppskuren) Söderströms 1967 5(7)
Gulin Åke - Julivandring (häftad, ouppskuren) Söderströms 1985 5(7)
Lindfors Bodil - Anteckningar från ett hus vid floden (häftad) Söderströms 1978 5(8)
Lindfors Bodil - Den Förnekade Bilden (häftad) Söderströms 1986 5(8)
Lindfors Bodil - New York nätter och dagar (häftad) Författ.Förlaget 1983 5(8)
Österberg Anna-Lisa - Dialog (häftad) Söderströms 1974 5(8)
Österberg Anna-Lisa - Mer än dags seger (häftad, ouppskuren) Söderströms 1960 5(8)
Österberg Anna-Liisa - Rapport (häftad) Söderströms 1976 5(8)
©2022 Books-divari - Putteri (MMD Networks Oy)