FILOSOFI/PSYKOLOGI/HÄLSA      
Alvesson Mats - Organisationsteori och Teknokratiskt medvetande (häftad) Natur och Kultur 1983 4(7)
Antonovsky Aaron - Hälsans mysterium Natur och Kultur 2002 5(10)
Aron Raymond - Sosiologiskt tänkande II (Durkheim, Pareto, Weber) (häftad) Argos 1979 5(8)
Björkegren Ingrid & Fröde Kim - Handbok för stressade (organisationer, grupper och medarbetare) KomiForm AB 2000 5(10)
Borgenhammar Edgar - Tillit och hälsa Libris 1985 5(8)
Comte Auguste - Om positivismen (häftad) Korpen 1979 5(7)
Covey Stephen R. - Att leva och verka till 100% (The 7 Habits of Highly Effective People) Svenska förlaget 2000 5(12)
Crafoord Clarence - Människan är en berättelse (Psykologiklassiker) (häftad) Natur och Kultur 2007 5(8)
Crafoord Clarence - Människan är en berättelse Natur och Kultur 2002 5(10)
Dyer Wayne W. - Sikta mot stjärnorna Forum 2002 5(10)
Dyer Wayne W. - Tro på dina inre krafter Forum 1999 5(10)
Egger Richard - Filosofisk vertygslåda Svenska förlaget 1999 5(7)
Egidius Henry - Psykologi, Pedagogik, Psykoterapi (termlexikon) Esselte Sudium 1979 5(12)
Enander Barbara - Skön och fräsch (råd till huden, matvanor, motion, kläder osv.) ICA 1986 4(7)
Engqvist Lars - Kreativ miljö, några erfarenheter, funderingar och idéer (häftad) PArådet 1976 4(5)
Flanér Stig - Psykologi, som förklaring, förståelse och kritik (om psykologins vetenskapsteori) (häftad) Bonniers 1980 5(7)
Frattaroli Elio - Att läka själen i hjärnans tidsålder Forum 2003 5(8)
Freud Sigmund - Fallstudier (häftad) Natur och Kultur 2006 5(10)
Freud Sigmund - Orientering i psykoanalys (häftad) Natur och Kultur 1995 5(10)
Freud Sigmund - Psykoanalysens teknik (häftad) Natur och Kultur 2008 5(10)
Freud Sigmund - Vardagslivets psykopatalogi (häftad) Natur och Kultur 2006 5(10)
Fromm Erich - Kärlekens konst (Psykologiklassiker) (häftad) Natur och Kultur 2004 5(8)
Furman Ben & Ahola Tapani -  Dubbelstjärnan (konsten att skapa arbetsglädje) Natur och Kultur 2004 5(7)
Fyhr Gurli - Hur man möter människor i sorg Natur och Kultur 1999 5(8)
Gaarder Jostein - Sofies värld (roman om filosofins historia Raben & Sjögren 1995 4(8)
Gardner Howard - Intelligenserna i nya perspektiv Brain Books 2001 5(12)
Gustafsson Ulf -Det kunde ha varit du (om intensivvårdsbehandling efter olycka) (häftad) Schildts 1981 5(7)
Hammarlund Claes-Otto - Bearbetande samtal (Krisstöd, defrirfing, stress osv.) Natur och Kultur 2004 5(8)
Hay Louise L. - Du kan hela ditt liv (häftad) Energica förlag 1999 5(8)
Hellsten Tommy - Ju mindre du gör destu mer får du gjort Fontana media 2004 5(8)
Hirigoyen Marie-France - Vardagens osynliga våld (om mobbning och psykiska trakasserier) Natur och Kultur 2004 5(8)
Holm Ulla - Det räcker inte att vara snäll Natur och Kultur 2000 5(8)
Holm Ulla - Empati, att förstå andra människors känslor Natur och Kultur 2002 5(8)
Johansson Anna - Elefant i nylonstrumpor (om kvinnlighet, kropp och hunger) Anamma 1999 5(8)
Johnsson Roland - Att ta ansvar för sig själv (-och svara an på andra. "Ansvarsmodellen" i humanistisk psykologi och psykoterapi) (häftad) W&W 1980 4(5)
Jung Carl G. - Människan och hennes symboler (häftad) Forum 1984 3(8)
Jönsson Bodil - Tankekraft (144 sidor att tänka på) Brombergs 2001 5(8)
Jönsson Bodil - Tio tankar om tid Brombergs 2000 5(8)
Klein Stefan - Lyckoformeln (vad vetenskapen kan lära oss on lycka) Natur och kultur 2005 5(12)
Krishnamurti J. - Bortom våldet (häftad) Aldus   4(6)
Kristoffersen Nina - Allmän omvårdnad 1 (utveckling, värdegrund och kunskap) (häftad) Liber 1998 5(10)
Kristoffersen Nina - Allmän omvårdnad 2 (samspel, upplevelse och identitet) (häftad) Liber 1997 5(10)
Kristoffersen Nina - Allmän omvårdnad 3 (kropp, behov och metoder) (häftad) Liber 1998 5(10)
Larsson Peter - Chefer lär chefer (action learning-från ord till handling i chefsutbildning (häftad) Liber 1985 4(4)
Lavery Sheila - Aromterapi, en steg för steg guide Valentin 1997 5(10)
Lind Marie-Louise - Alternativa Karriärer, att attrahera, utveckla och behålla viktiga medarbetare (häftad) Sveriges Pers.ad.För. 1987 5(7)
Maier Corinne - Hej lättja, om konsten och vikten av att göra minsta möjliga på jobbet Svenska förlaget 2005 5(7)
May Rollo - Den omätdara människan (Psykologiklassiker) (häftad) Natur och kultur 2005 5(8)
May Rollo - Modet att skapa (Psykologiklassiker) (häftad) Natur och kultur 2005 5(8)
McWilliams Nancy - Psykoanalytisk diagnostik W6W 2001 5(20)
Miller Alice - Du skall icke märka (variationer över paradistemat) (häftad) W&W 1983 5(7)
Mykle Agnar - Sången om den röda rubinen (erotik) Bonniers 1995 5(10)
Myss Caroline - Helandets kraft - ett nytt perspektiv på hälsa W&W 1999 5(8)
Rönnberg Sten (red.) - Beteendeterapi Natur och Kultur 1977 5(7)
Saarinen Esa - Filosofi (häftad) Söderström 1995 5(10)
Wasserman Danuta - Depression (symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter) (häftad) Natur och kultur 2003 5(8)
Westlander Gunnela - Vad är psykosociala frågor? (En belysning, disussion och kommentar) (häftad) Arbet.Skydd.Fond. 1978 4(7)
Weston Marta Callberg - En dörr till ditt inre (visualisering i terpi) W&W 2000 5(8)
Weston Marta Callberg - När beskedet är cancer (en stödbok) W&W 2001 5(8)
Wilhelmsson Peter - Friskare liv, med rätt kost + vitaminer och mineraler (Uppslagsbok i näringskunskap) ICA 1999 5(15)
Williamsom Marianne - Åter till kärleken (om principerna i A Course in Miracles) Energica förlag 2001 5(8)
Wright Georg Henrik von - Humanismen som livshållning (häftad) Söderström 1982 5(10)
Wright Georg Henrik von - Logik, filosofi och språk (häftad) Nya Doxa 1996 5(10)
Wright Georg Henrik von - Vetenskapen och förnuftet Bonniers 1987 4(10)
©2022 Books-divari - Putteri (MMD Networks Oy)