FILOSOFIA      
Aate ja maailmankuva - Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. WSOY 1979 4(12)
Aianasjev Viktor - Filosofian alkeet Edistys 1976 4(7)
Ajatus - toim. Kotkavirta Jussi, johdatus filosofiaan WSOY 1999 5(10)
Ajatus - toim. Kotkavirta Jussi, tietoteoria (nidottu) WSOY 1999 5(8)
Alanen Lilli ym. (toim.) - Nainen, järki ja ihmisarvo (nidottu) WSOY 1986 5(10)
Alex Ben - Ajattelijan elämä (Sören Kierkegaard) Kirjapaja 1997 5(8)
Aristoteles - Nikomakhoksen etiikka Gaudeamus 1989 5(16)
Droit Roger-Pol - Kuori omena päässäsi (101 arjen filosofista harjoitusta) (nidottu) Tammi 2002 5(7)
Edmonds David, Eidinow John - Wittgensteinin hiilihanko - Selvitys kahden suuren filosofin kymmenminuuttisesta kiistasta (nidottu) WSOY 2002 5(10)
Eini Paavo, Polkunen Mirjam, Virkkunen - Kello 12:n mietelauseita Tammi 1981 4(8)
Fredenholm Axel - Näin olen kuullut Karisto 1987 4(4)
Gracian Baltasar - Viisauden käsikirja WSOY 1961  4(5)
Harisalo Risto, Miettinen Ensio - Luottamus (nidottu) Tamp. Univers.Press 2012 5(7)
Harisalo Risto, Miettinen Ensio - Luottamuspääoma, yrittäjyyden kolmas voima (nidottu) Tamp. Univers.Press 1995 5(7)
Harrer Heinrich - Seitsemän vuotta Tiibetissä Tammi 1953 4(10)
Hayden Torey - Tiikerin lapsi SSK 1996 4(7)
Himanen Pekka - HIMeros WSOY 1996 5(13)
Hämäläinen Kauko ym. - Oppilaitoksen johtaminen (lähinnä liike-elmän) WSOY 2002 5(8)
Häyry Matti ja Heta - Rakasta kärsi ja unhoita, moraalifilosofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta (nidottu) Hel.Ylio. Fil. Lait. Julk. 1986 5(10)
Häyry Matti - Ihannevaltio (yhteiskuntafilosofiaa) (nidottu) WSOY 2000 5(10)
Ikuisia ajatuksia (toim. Martti Haavio) WSOY 1940 4(10)
J. V. Snellmannin aatteita (toim. Zach. Castren) WSOY 1906 4(12)
Kotkavirta Jussi, Nyyssönen Seppo - Johdatus filosofiaan WSOY 2005 5(7)
Kretschmer Ernst - Nerous ja ihminen WSOY 1951 4(8)
Krishnamurti J. - Ajattomuuden liikuntoa WSOY 1984 5(7)
Krishnamurti J. - Tulevaisuus on nyt WSOY 1991 5(7)
Krishnamurti J. - Tuntematon todellisuus WSOY 1956 5(12)
Kung Fu-tse - keskusteluja (nidottu) WSOY 1992  5(7)
Lehtinen Torsti - Sören Kierkegaard - Intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi Kirjapaja 1990 4(8)
Lehtola Erkki - Missä on lehdistön paikat WSOY 1997 4(5)
Machiavelli NiccolÒ​ - Valtiollisia mietelmiä WSOY 1958 4(25)
Miettinen Ensio - Perheyritys avotaloudessa ja globalisaatiossa (nidottu) Ensto 2002 5(7)
Muutostekijä (Ensio Miettinen ja Esa Saarinen) WSOY 1990  5(4)
Niezsche Friedrich - Iloinen tiede (nidottu) Otava 2004 5(8)
Ojala Eero - Rakkauden filosofia Kirjapaja 2002 5(7)
Olausson Ingrid - Mietiskely-magiaa vai terapiaa (nidottu) Karisto 1976 4(5)
Ollila Maija-Riitta - Erheitä ja virheitä WSOY 2003 4(5)
Platon - Valtio, osa IV Otava 1999 4(8)
Popp Georg - Hengen jättiläiset WSOY 1960 4(7)
Professoreiden palaveri (Professorsrundan, kolmetoista tv-ohjelmaa suomalaisin professorein)  Otava 1981 4(10)
Puhkainen Jyri - Persoonan kieltäjät Like 1999 5(5)
Rakkauden filosofia - (toim. E. Saarinen, L. Alanen, I. Niiniluoto) WSOY 1984 5(12)
Rydman Jan (toim.) - Maailmankuvaa etsimässä (nidottu) WSOY 1997 4(8)
Saarinen Esa - Erektio Albertinkadulla WSOY 1988 5(7)
Saarinen Esa - Filosofia WSOY 1998 4(15)
Saarinen Esa - Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle... WSOY 1985 5(20)
Saarinen Esa - Symposium WSOY 1999 5(12)
Saarinen Mikael - Tunne älysi, älyä tuntevasi WSOY 2001 5(6)
Sarasvuo Jari - Sisäinen sankari WSOY 1996 5(8)
Sartre Jean-Paul - Altonana vangit (5-näytöksinen näytelmä) Otava 1965 4(10)
Soinila Seppo - Ajattele aivojasi Duodecim 2003 4(10)
Steiner George - Heidegger (nidottu) Gaudeamus 1997 3(5)
Tagore Rabindranath - Villilintuja (elämänviisautta)  Memfis  2002   5(4)
Tarmio Hannu - Ajatuksia naisesta ja naiselle WSOY 1998 4(5)
Toulmin Stephen - Kosmopolis WSOY 1998 5(7)
Tournier Paul - Uutta luova kärsimys Kirjapaja 1982 4(3)
Turunen Kari E. - Minusta näyttää, johdatus reflektiiviseen filosofiaan. Atena 1998 3(2)
Työn tuuli, Aikakauskirja 1995 - Yksilön ja organisaation uudistuminen (nidottu) Henry.ry. 1995 5(8)
Tähtinen Leena - Kuolleiden kanssa kassajonossa WSOY 2001 5(10)
Valpola Anneli - Onnistu kehityskeskustelussa WSOY 2003 3(7)
Wilenius Reijo - Miten käy lasten ja nuorten (Keskustelua ja filosofiaa kasvatuksesta) (nidottu) Dialogia 2002 4(5)
Wittgenstein Ludvig - Sininen ja ruskea kirja (nidottu) WSOY 1999 5(8)
Wright Georg Henrik von - Ajatus ja julistus WSOY 1989 5(7)
Wright Georg Henrik von - Tiede ja ihmisjärki Otava 1987 4(15)
Vuorinen Jyri - Estetiikan klassikoita (nidottu) WSOY 1993 5(15)

 

©2019 Books-divari - Putteri (MMD Networks Oy)